Zuiderzeezeilen Maatregelen aan boord 1,5 meter economie

Gebruik protocol

Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. De maatregelen zijn afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande maatregelen worden aangepast.

Protocol


1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

 • Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd.
 • De gasten kunnen inschepen als ze gezond zijn en geen corona verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.
 • Qua afmeting schip kunnen er maximaal 12 personen tegelijkertijd aan boord. Bestaat het gezelschap uit 1-huishouden, dan mogen er maximaal 10 personen aan boord.
 • In de haven(s) zijn de gemeenschappelijke faciliteiten zoals douches weer geopend.

2. Algemene maatregelen, 1,5 meter

 • In het dagverblijf bij de kombuis hangt een hygiëne instructie. 
 • De 1,5 meter regel geldt niet meer op het dek.
 • Er wordt gevaren zonder matroos.
 • Indien gewenst zal de schipper een mondkap dragen.
 • Er geldt een éénrichtings-loopverkeer aan boord, te weten tegen de richting van de klok (zie pijlen op dek)

3. Algemene maatregelen, hygiëne

 • Bij de ingang van het schip staat er desinfectiemiddel om de handen te ontsmetten.
 • Bij het toilet en in de kombuis staan pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken 
 • Bij aan boord gaan vraagt de schipper of er sprake is van mogelijke  Corona verschijnselen.

4. Instructies aan gasten

 • Weet wat te doen in het geval dat iemand symptomen krijgt, zie website RIVM.
 • Aan het begin van de reis krijgt u instructie betreft de Corona maatregelen.
 • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep. 
 • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden. 
 • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken. 
 • Bij symptomen gaat de gast gelijk van boord.
 • Er dient contact te worden opgenomen als er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat en andersom als iemand binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona heeft.

5. Algemene maatregelen catering

 • Catering is momenteel niet mogelijk
 • Zelf-catering uiteraard wel.

6.Ventileren

 • Ventilatie is belangrijk, steeds alle ramen en deuren openzetten, dit geldt voor alle ruimtes.

7. Ten slotte 

In geval er bij een ex-opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de aanwijzingen van de GGD opvolgen.

Zuiderzee Nood protocol


bron: reanimatierichtlijnen van De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De  reanimatierichtlijnen zijn aangescherpt om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. NRR heeft dit advies met grote zorgvuldigheid opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg, HartslagNu en het RIVM.

1.Reanimatie aan boord, volwassenen

 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners bij een slachtoffer zijn.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet.
 • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan.
   Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen “luisteren” en “voelen” te vervallen. De ademhaling moet alleen worden beoordelen door te kijken.
 • Na de reanimatie
  Desinfecteer handen en polsen direct na de reanimatie

2. Reanimatie aan boord, kinderen

 • De reanimatie bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen tot de puberteit.
 • Maak indien nodig zelf een inschatting of het om een kind of een puber gaat, dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te koppelen.