Zeilen naar Terschelling

  • Van uit de lucht zie je alles
  • Bij het palaver hoort een drankje
  • Hoe mooi kan je droogliggen op het Wad?
  • Op een plaat in de buurt van Texel

Zeil mee en maak kennis met de charmante tjalk ‘de Zuiderzee’ en haar schipper. Leuk dat je alvast het schip online bezoekt. ‘De Zuiderzee’ is zeer geschikt voor een vakantie op het Wad. Misschien zeilen we  binnenkort samen op deze mooie tjalk. De afvaart is vanuit het historische hart van Harlingen of Waddeneiland Terschelling.

Historie | De schipper | Het schip

Mee zeilen over de Waddenzee 

Kom maar aan boord op één van de oudste nog zeilende tjalken in Nederland. 
zeilen tijdens een wedstrijd in de buurt van Muiden

De Zuiderzee, gebouwd in 1892, oorspronkelijk bestemd voor de vrachtvaart, werd in 1978 door de legendarische Rooie Gerrit, grondlegger van de Bruine Vloot, verbouwd ten behoeve van het vervoer van passagiers. Dat wil zeggen, uiterlijk niet veranderd, alleen waar vroeger de aardappels of ander vrachtgoed lag opgeslagen, vind je nu het slaapvertrek, het dagverblijf, sanitair en een goed geoutilleerde kombuis.

De afvaart voor een dag of meerdere dagen zeilen vindt plaats vanuit het historische hart van Harlingen of Terschelling.

Alvorens we de haven verlaten, heeft de matroos je de geheimen van de mastworp en het opschieten van een val uit de doeken gedaan en worden de zeilen gehesen.
De motor valt stil, alleen het klotsen van de golven, het geruis van de wind in de zeilen en de schreeuw van een meeuw blijven over.

Waar gaan we heen?

Weer, en vooral wind, zullen nu de te zeilen afstand en de daartoe benodigde handelingen gaan bepalen. Of we daarbij vaak overstag zullen moeten hangt af van de windrichting, terwijl de windkracht de zwaarte van de door de bemanning en gasten te plegen handelingen bepaalt.

Maar hoe dan ook, tussendoor uren gelegenheid te zonnen, bij te kletsen, een spelletje te doen, aan de helmstok te staan of zo maar wat over de eindeloze watervlakte voor je uit te staren.

En voor hoelang?

Dit soort onontkoombare onthaasting, al tijdens een dagje varen merkbaar, zal des te dieper en langer beïnvloedend zijn naarmate we langer varen:

  • een dag, waarbij een trip vice-versa Harlingen meestal wel tot de mogelijkheden behoort;
  • een weekend, waarin we de prachtige eilanden Vlieland of Terschelling kunnen bezoeken;
  • een midweek waarin we de oversteek naar Friesland kunnen maken of Noord-West Overijssel ingaan;
  • een week, waarin we Vlieland of Terschelling aan kunnen doen en we, naast weer en wind, ook nog eens te maken krijgen met de afhankelijkheid van eb- en vloedstroom;
  • of een paar alle tijdsbesef wegvagende weken waarin we de Wadden doorkruisen om vervolgens door Friesland weer op huis aan te gaan.
Voor wie?

Zeilen hijsen, aan de helmstok staan, spelletjes doen, lezen, niets doen, zonnen, zwemmen, vissen, door oude havenstadjes dwalen, een borrel in een bruine kroeg, swingen ergens in een kroeg, eindeloos bijkletsen, kortom, voor elk wat wils.

De Zuiderzee als ideale recreatieplek voor vriendengroepen, families, collega’s.

Maar vanwege de onontkoombare onthaasting en noodzakelijk teamwork een ideale trainingslocatie voor kleine groepen.

Maar hoe dan ook, niets doen, veel doen, of ergens daar tussenin, alles kan.


Zeil mee, welkom aan boord !

Historie | De schipper | Het schip