Traditioneel schip in Muiden

Historie

De Zuiderzee, met als thuishaven Muiden, kent een lang verleden. Dit schip in Muiden heeft een aantal schipper/eigenaars gehad die met veel toewijding en zorg het schip tot in de puntjes hebben onderhouden.
Kom aan boord op één van de oudste nog zeilende tjalk van de Bruine Vloot.
zeilen tijdens een wedstrijd bij Muiden

De Zuiderzee, gebouwd in 1892, oorspronkelijk bestemd voor de vrachtvaart, werd in 1978 door de legendarische Rooie Gerrit, grondlegger van de Bruine Vloot, verbouwd ten behoeve van het vervoer van passagiers.
Dat wil zeggen, uiterlijk niet veranderd, alleen waar vroeger de aardappels of ander vrachtgoed lag opgeslagen, vind je nu het slaapvertrek, het dagverblijf, sanitair en een goed geoutilleerde kombuis.

Deze fraaie Groningse dektjalk was eind jaren ’20 niet meer rendabel als vrachtschip en deed in de crisisjaren daarna dienst als handelsschip van een varende marskramer. 
In de jaren ’50 ontkwam dit zeilend monument aan de algemene onttakeling door te functioneren als privéjacht. In 1978 is de tjalk opnieuw getuigd en voor de passagiersvaart ingericht.
 Aan boord vindt je een sfeervol ingericht gastenverblijf. Het voormalig vrachtruim geeft ruimte aan 12 personen. In een uitgesproken karakteristieke sfeer biedt het gastenverblijf een gezellige zitruimte.

Historie zeesluizen Muiden

Omstreeks 1674 is in of bij Muiden een sluis gebouwd om overstromingen vanuit de toenmalige Zuiderzee tegen te gaan.  De sluis in de Vecht zo’n 10 kilometer landinwaarts bij Hinderdam is vervolgens opgeheven.

De Groote Zeesluis had drie taken: een schutsluis voor het scheepvaartverkeer tussen de Zuiderzee en Vecht; de verdediging van het land tegen de Zuiderzee; een militaire functie. Muiden maakte deel uit van de Hollandse Waterlinie.
In geval van inundaties was de beheersing van de inlaat van Zuiderzeewater essentieel. De sluis voorkwam ook het wegstromen van water uit die gebieden stroomopwaarts die waren geïnundeerd.

De sluis wordt nu voornamelijk gebruikt voor de pleziervaart. Drie kolken
(2 schutkolken en 1 spuikolk) liggen naast elkaar in het grotendeels bakstenen sluiscomplex. De grootste kolk is 49 bij 7,7 meter. De ijzeren draaibrug over het zuidelijke sluishoofd dateert uit 1870.

De Schipper  |  Het Schip