Traditioneel schip

Historie

De Zuiderzee, met als thuishaven Monnickendam, kent een lang verleden. Dit schip heeft een aantal schipper/eigenaars gehad die met veel toewijding en zorg het schip tot in de puntjes hebben onderhouden.
Kom aan boord op één van de oudste nog zeilende tjalk van de Bruine Vloot.
zeilen tijdens een wedstrijd bij Muiden

De Zuiderzee, gebouwd in 1892, oorspronkelijk bestemd voor de vrachtvaart, werd in 1978 door de legendarische Rooie Gerrit, grondlegger van de Bruine Vloot, verbouwd ten behoeve van het vervoer van passagiers.
Dat wil zeggen, uiterlijk niet veranderd, alleen waar vroeger de aardappels of ander vrachtgoed lag opgeslagen, vind je nu het slaapvertrek, het dagverblijf, sanitair en een goed geoutilleerde kombuis.

Deze fraaie Groningse dektjalk was eind jaren ’20 niet meer rendabel als vrachtschip en deed in de crisisjaren daarna dienst als handelsschip van een varende marskramer. 
In de jaren ’50 ontkwam dit zeilend monument aan de algemene onttakeling door te functioneren als privéjacht. In 1978 is de tjalk opnieuw getuigd en voor de passagiersvaart ingericht.
 Aan boord vindt je een sfeervol ingericht gastenverblijf. Het voormalig vrachtruim geeft ruimte aan 12 personen. In een uitgesproken karakteristieke sfeer biedt het gastenverblijf een gezellige zitruimte.

Historie Monnickendam

Rond 1230 vestigden op Marken Norbertijner monniken uit Hallum.

Zij gingen op pad en vonden een plek om een nederzetting te stichten en dat werd Monnickendam.

In 1355 ontving Monnickendam van hertog Willem van Beieren de stadsrechten. Een kerk werd gebouwd op de driesprong Kerkstraat, Noordeinde, Middendam. Thans resteert alleen hiervan de Speeltoren. In 1356 werd ook begonnen met de uitbreiding van de stad en omstreeks 1400 werd nabij de huidige Grote Kerk een klooster gebouwd (Mariëngaarde). Na 1400 is de Grote Kerk gebouwd. In 1575 werd de ommuring van de stad vervangen door een omwalling met vier poorten en vier bastions.

Op het bastion voor de Zuiderpoort werd later de Joodse begraafplaats ingericht; daar is een restant van de muur nog aanwezig. Na 1575 maakte de stad een periode van bloei door. Nu nog herinneren ons gebouwen, straatnamen aan de bedrijvigheid van deze periode. Het gebouw De Waag aan de kaasmakerijen en verschillende straatnamen aan onderdelen uit een bepaalde bedrijfsuitoefening. De Lijnbaan, ‘t Spil, etc. zijn hier voorbeelden van. De huidige scheepswerven en de rokerijen zijn vanaf deze periode blijvend in Monnickendam aanwezig geweest.

Door de voortdurende stroming van het water vanuit de voormalige Zuiderzee naar de rivier de Purmer Ee (deze rivier stond in rechtstreekse verbinding met de achterliggende meren zoals Purmer, Beemster, Schermer tot aan Alkmaar) konden grote zeeschepen Monnickendam aandoen. Het gevolg was dat Monnickendam een bloeiende handel met de Oostzeelanden onderhield. Ook hiervan zijn nog kenmerken aanwezig.

De Schipper  |  Het Schip